Чи оподатковується податком на додану вартість сума страхового відшкодування, яка виплачуються банку – вигодонабувачу у разі знищення предмета застави?

Звертаємо увагу на те, що у такій ситуації мають місце наступні операції:

В аспекті оподаткування вищезазначених операції податком на додану вартість (далі – ПДВ), варто звернути увагу на те, що згідно з підпунктом а) пункту 185.1. статті 185 ПК України об'єктом оподаткування ПДВ є, в тому числі, операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.