Термінологічна проблема поняття «товарний знак»

Використане в Податковому кодексі України поняття «товарний знак» термінологічно майже не кореспондується з законодавством про інтелектуальну власність. Як зазначено вище, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використовує термін «знак для товарів і послуг». Охоронні документи, які видаються для засвідчення прав на знаки, називається «знак для товарів і послуг».

Суто на теоретичному рівні існує розмежування між товарними знаками та знаками обслуговування. Товарний знак поширює свою правову охорону лише для певних товарів. Натомість знак обслуговування використовується для маркування лише послуг. Проте, в Україні відсутнє окреме регулювання товарних знаків із знаками обслуговування, тому коли незалежно від того, яким саме з теоретичної точки зору є той чи інший знак, при зверненні до законодавства про інтелектуальну власність використовується загальне поняття «знак для товарів і послуг», яке застосовується як відносно товарів, так і послуг.