Який порядок отримання довідки про сплачений податок в Україні?

NB! Для того, щоб в іноземній державі були зараховані податки, сплачені в Україні, або звільнені доходи, оподатковані в Україні, може і не вимагатися довідка про сплату в Україні податків – достатньо або довідки від роботодавця, або підтвердження сплати податків в Україні шляхом запиту до податкових органів України про надання відповідної інформації. В кожному конкретному випадку необхідно аналізувати положення національного законодавства держави резидентства особи.

Якщо для усунення подвійного оподаткування законодавством іноземної держави передбачено надання довідки від податкових органів України, така довідка може бути надана згідно з Порядком видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 № 1264 (далі – Порядок). Форма довідки затверджена цим же наказом.