Які особливості мають реформовані колективні господарства?

В залежності від організаційно-правової форми, реформованим колективним господарствам притаманні окремі особливості: наявність обов’язкових вступних пайових внесків, пайового та неподільного фондів, неприбутковий статус, наявність статутного фонду тощо.