Яким чином були реформовані колективні господарства та в яких організаційно-правових формах вони наразі існують?

Колективне господарство, тобто колгосп  – кооперативна організація добровільно об’єднаних громадян для спільного ведення сільськогосподарського виробництва на основі суспільних засобів виробництва та колективної праці.[1]

Реформування колективних господарств розпочалося з прийняттям Постанови Ради Міністрів УРСР «Про перетворення окремих колгоспів у радгоспи» від 26 листопада 1982 року № 559.

Пізніше, на основі Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» відбулася трансформація радгоспів у акціонерні товариства та колективні сільськогосподарські підприємства, щодо яких було прийнято рішення про розпаювання на підставі Указу Президента «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року № 720/95 та створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб'єктів господарювання, заснованих на приватній власності.


[1] Примірний статутом колгоспу, прийнятий Третім Всесоюзним з’їздом колгоспників та затверджений Постановою ЦК КПСС та Ради Міністрів СРСР від 28 листопада 1969 року № 910.