Що є підставою для виникнення застави/іпотеки?

Будь-який спосіб забезпечення виконання зобов’язань застосовується лише у випадку, якщо між сторонами укладений відповідний договір (це може бути як окремий договір, так і окремі пункти в договорі, виконання зобов’язань відносно якого забезпечуються). При чому такий договір не може бути усним – недодержання вимоги щодо письмової форми відповідного правочину є підставою для його нікчемності (стаття 547 Цивільного кодексу України). Нагадаємо, що нікчемний правочин не створює жодних правових наслідків навіть за відсутності відповідного судового рішення про визнання його недійсним.

Отже, підставою для виникнення застави є договір застави або договір іпотеки.