Комісіонер

Термін «комісіонер» походить від французького слова «commissionnaire», що перекладається як «посередник», «агент», «посильний».

В розумінні цивільного законодавства комісіонер – це сторона договору комісії, яка зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) та за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.