Що таке дохід для цілей оподаткування?

Податковий кодекс України не містить визначення поняття доходу. З одного боку, ми можемо вважати це помилкою законодавця, адже дохід є однією з ключових категорій для оподаткування, об’єктом оподаткування багатьма податками, а тому однакове розуміння доходу є необхідним для усіх учасників податкових правовідносин.

Проте з іншого боку, аналіз цього поняття дає можливість зробити висновок, що «дохід» є дуже широким та багатоаспектним поняттям, яке використовується у різних значеннях та розуміннях і може позначати різні явища у різних сферах життя.