Які особливості визначення пов’язаних осіб у разі участі держави?

Підпункт 14.1.159 ПК України передбачає, що пряма або опосередкована участь держави у юридичних особах не є підставою для визнання таких юридичних осіб пов’язаними. Такі платники податків можуть бути визнані пов’язаними з інших підстав, передбачених підпунктом 14.1.159 ПК України. Це положення є логічним, оскільки в протилежному випадку всі державні підприємства та організації були б пов’язані між собою.

У цьому випадку постає питання щодо використання терміну «особа» щодо держави та органів державної влади, так само як і органів місцевого самоврядування. Якщо поняття «особа» стосується лише юридичних та фізичних осіб, то і підпункт 14.1.159 ПК України не мав би застосовуватися у випадку володіння державою корпоративними правами. Але законодавець встановлює виняток щодо держави, тим самим поширюючи поняття «особа» і на державу та органи державної влади.