Як визначити частку володіння корпоративними правами через осіб, які пов’язані за критерієм іншим, аніж володіння корпоративними правами?

У підпункті 14.1.159 ПК України також передбачено наступне правило визначення частки володіння корпоративними правами, яке, на нашу думку, є загальним щодо правил множення та додавання у випадку володіння корпоративними правами через один чи декілька ланцюгів:

«Усі корпоративні права, які належать (безпосередньо та/або опосередковано) юридичній особі в іншій юридичній особі, є сумою часток корпоративних прав, які: