Для яких цілей використовується поняття «пов’язаних осіб»?

Поняття пов'язаних осіб із підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 - VI (далі - ПК України) використовується для встановлення належності господарських операцій між суб’єктами до контрольованих для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (стаття 39 ПК України).

Пов’язаність осіб також впливає на необхідність визначати різниці, на які коригується фінансовий результат при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток у разі здійснення фінансових операцій (пункти 140.1 - 140.3 статті 140 ПК України), а також для встановлення, чи включаються до загального річного (місячного) доходу платника та оподатковується ПДФО доходи, нараховані неприбутковими організаціями (підпункт "в" підпункту 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 ПК України).

Експерт Taxlink
Юлія ЛАВРЕХА