Елементи податку

Термін «податок» має бути чітко визначеним у законодавстві, що давало б можливість точно встановити особу – платника та порядок, відповідно до якого будуть здійснюватися розрахунки з бюджетом. Нечіткість та двозначність закону дає можливість платникам ухилятися від сплати податку на законних підставах, а податковим органам надає можливості зловживання своїми повноваженнями.

Зловживання контролюючим органом своїми правами, чому сприяє невизначеність обов’язкових елементів податку, може бути оскаржене в Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ). Невизначеність обов’язкових елементів податку впливає на якість закону, під якою розуміється його точність і зрозумілість. Обов’язок зі сплати податку, регулювання якого є недостатньо точним і зрозумілим, суперечить статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, а тому може бути оскаржений в ЄСПЛ. Так, у випадку недостатньої чіткості закону, чим користується контролюючий орган в своїх інтересах, Суд, як і в справі Shchokin v. Ukraine, може прийти висновку, що національне законодавство не відповідає вимогам «ясності закону» в розумінні Конвенції і не забезпечує належної охорони майнових прав заявника від свавільного втручання органів державної влади.