Які наслідки направлення (вручення) податкової вимоги платнику податку?

Відповідаючи на це питання, варто зазначити, що згідно з пунктом 95.1. статті 95 ПК України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом 1) стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – 2) шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Необхідно звернути увагу, що з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених ПК України, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу, яке не потребує письмового оформлення.