Які є особливості встановлення податкової адреси відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи та постійного представництва нерезидента?

Характеризуючи податкову адресу відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи та постійного представництва нерезидента, варто звернути увагу на те, що відповідно до пункту 64.5 статті 64 ПК України підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України.

Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб зобов'язані звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку або до початку провадження господарської діяльності, якщо така реєстрація не є обов'язковою згідно із законодавством, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням.

Виходячи з цього, слід констатувати те, що у разі взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи, постійного представництва нерезидента податкова адреса такого підрозділу визначається виходячи із даних, зазначених у заяві, з якою вони звертаються до контролюючих органів з метою взяття на облік (внесення змін, перереєстрації).