Які є особливості визначення податкової адреси фізичної особи – платника податку?

Відповідно до підпункту 45.1. статті 45 ПК України встановлюється обов’язок платників податку – фізичних осіб визначити свою податкову адресу.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Що розуміється під поняттям фізична особа?

До фізичних осіб у розумінні статті 45 ПК України включаються будь-які фізичні особи незалежно від громадянства, включаючи самозайнятих осіб.

...