Що слід розуміти під митним контролем?

Основні нормативно-правові акти, що регулюють організацію та порядок здійснення митного контролю:

  1. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) від 18.05.1973 р.
  2. Митний кодекс України від 13.03.2012 р.
  3. Податковий кодекс України від 10.12.2010 р.
  4. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 р.
  5. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».
  6. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».
  7. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні».
  8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» (затверджено технологічні схеми митного контролю).
  9. Наказ Міністерства фінансів України від 22.05.2012 № 581 «Про затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами».
  10. Наказ Міністерства фінансів України від 11.09.2015 р. № 689 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України».