Ціна

В економічній теорії ціною вважається грошове вираження вартості товару. Проте, враховуючи, що таке визначення є справедливим тільки у разі існування рівноваги між попитом і пропозицією, за ціну приймають грошову суму, що сплачується за конкретний товар.