Що таке ліцензія в розумінні Податкового кодексу України?

Податковий кодекс України хоча і оперує таким терміном як «ліцензія», проте не розкриває визначення цього поняття, відсилаючи до Господарського кодексу України. Так, відповідно до норми права, закріпленої у підпункті 14.1.99 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України), термін (поняття) ліцензія вживається у значенні, наведеному в Господарському кодексі України (далі – ГК України).

ГК України (до внесення до нього змін в силу Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року) під ліцензією розглядав документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання – ліцензіата на провадження зазначеного у ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов (частина третя статті 14). Проте, з дати набрання чинності означеним законом (28 червня 2015 року), це визначення поняття ліцензії було виключено із ГК України, але відповідних змін до ПК України внесено так і не було, що можна віднести до ще одного прикладу не системного підходу авторів законопроектів до їх розроблення.