Цінова політика

У сфері підприємницької діяльності під терміном «цінова політика» або «маркетингова цінова політика» мається на увазі комплекс заходів спрямованих на визначення ціни, знижок, умов оплати товарів з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку суб’єкта господарювання.

Мета цінової політики суб’єктів господарювання – установлення таких цін і таке управління ними (зміна цін), що дозволяє зайняти стале положення на ринку, збільшувати свою частку на ринку і забезпечити високий рівень прибутку.

Форми реалізації маркетингової цінової політики:

В законодавстві України відсутнє визначення терміну «цінова політика».