Редакція діє з  26.09.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про судовий збір

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 14, ст.87)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3828-VI від 06.10.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.204
№ 4289-VI від 23.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.393
№ 4212-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 32-33, ст.413
№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564
№ 5207-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 32, ст.412
№ 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.490
№ 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549
№ 5496-VI від 20.11.2012, ВВР, 2014, № 1, ст.4
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 590-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.743
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 192-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 18, № 19-20, ст.132
№ 320-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.236
№ 484-VIII від 22.05.2015, ВВР, 2015, № 33, ст.323
№ 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386
№ 670-VIII від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.408}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2013 від 28.11.2013}

Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

close icon
Структура документа
Закон України "Про судовий збір"
статьи документа

Стаття 1. Поняття судового збору

Стаття 2. Платники судового збору

Стаття 3. Об'єкти справляння судового збору

Стаття 4. Розміри ставок судового збору

Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору

Стаття 6. Порядок сплати судового збору

Стаття 7. Повернення судового збору

Стаття 8. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати

Стаття 9. Зарахування судового збору до Державного бюджету України

Стаття 10. Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію