Закон УРСР "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
Редакція діє з  17.05.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 797-XII від 28.02.91, ВВР, 1991, № 16, ст.201}

{В редакції Закону
№ 2001-XII від 19.12.91, ВВР, 1992, № 13, ст.178}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2532-XII від 01.07.92, ВВР, 1992, № 37, ст.543
Декретами
№ 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, № 10, ст.76
№ 29-93 від 26.03.93, ВВР, 1993, № 20, ст.217
№ 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, № 26, ст.281
Законами
№ 3180-XII від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277
№ 3285-XII від 17.06.93, ВВР, 1993, № 29, ст.305
№ 3328-XII від 29.06.93, ВВР, 1993, № 32, ст.343
№ 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, № 16, ст.111
№ 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, № 3, ст. 11
№ 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, № 16, ст. 71
№ 230/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, № 35, ст.162
№ 581/96-ВР від 11.12.96, ВВР, 1997, № 6, ст. 45
№ 404/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, № 33, ст. 207
№ 796/97-ВР від 30.12.97, ВВР, 1998, № 21, ст. 109
№ 378-XIV від 31.12.98, ВВР, 1999, № 8, ст.59
№ 563-XIV від 25.03.99, ВВР, 1999, № 19, ст.174
№ 1458-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 12-рп/2000 від 25.10.2000}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10
№ 2399-III від 26.04.2001, ВВР, 2001, № 27, ст.134
№ 2400-III від 26.04.2001, ВВР, 2001, № 30, ст.140
№ 2638-III від 11.07.2001, ВВР, 2001, № 44. ст.230
№ 3054-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.199
№ 429-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 10-11, ст.87
№ 1767-IV від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 36, ст.445
№ 2321-IV від 12.01.2005, ВВР, 2005, № 9, ст.181
№ 2454-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.259
№ 2603-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 25, ст.338
№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 231-V від 05.10.2006, ВВР, 2006, № 49, ст.485
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року
№ 259-VI від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст.232}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535
№ 1760-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.62
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160}

{Установити, що у 2011 році норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік згідно із Законом № 2857-VI від 23.12.2010}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82
№ 5062-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 28, ст.297
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 987-VIII від 04.02.2016, ВВР, 2016, № 11, ст.123
№ 1339-VIII від 21.04.2016, ВВР, 2016, № 23, ст.476
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1812-VIII від 17.01.2017, ВВР, 2017, № 7-8, ст.51}

{У тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров'я України" та "виконавчі органи рад" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я" та "виконавчі органи сільських, селищних, міських рад" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}

Чорнобильська катастрофа торкнулася долі мільйонів людей. У багатьох регіонах, на величезних територіях виникли нові соціальні та економічні умови. Україну оголошено зоною екологічного лиха. Створення системи надійного захисту людей від наслідків Чорнобильської катастрофи потребує залучення значних фінансових, матеріальних та наукових ресурсів.

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я та створює єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту потерпілого населення.

{Преамбулу доповнено абзацом другим згідно із Законом № 230/96-ВР від 06.06.96}

close icon
Структура документа
Закон УРСР "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Мета та основні завдання Закону

Стаття 3. Умови проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором

Стаття 4. Підстави для відселення та право на самостійне переселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення

Стаття 5. Умови реевакуації населення

Стаття 6. Якість продуктів харчування та сільськогосподарської продукції

Стаття 7. Заборона виробництва та реалізації радіоактивно забрудненої продукції і умови її використання та переробки

Стаття 8. Інформація про рівні радіоактивного забруднення

Розділ II Статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї

Стаття 9. Визначення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї

Стаття 10. Визначення осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

Стаття 12. Встановлення причинного зв'язку між захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і Чорнобильською катастрофою

Стаття 13. Обов'язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стаття 14. Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, для встановлення пільг і компенсацій

Стаття 15. Підстави для визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розділ III Єдина система реєстрації та медичного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стаття 16. Організація єдиного державного обліку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стаття 17. Організація медичного обстеження і оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стаття 18. Норми харчування у спеціалізованих лікувальних, лікувально-санаторних і курортних закладах

Розділ IV Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї. загальні компенсації та пільги

Стаття 19. Надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Стаття 24. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Стаття 25. Проходження військової служби особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розділ V Захист дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи

Стаття 27. Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

Стаття 28. Лікування потерпілих дітей

Стаття 29. Забезпечення потерпілих дітей продуктами харчування

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Розділ VI Захист населення, яке потерпіло від Чорнобильської катастрофи

Стаття 32. Забезпечення громадян, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються), жилими приміщеннями

Стаття 33. Позачергове забезпечення житлом осіб, які самостійно переселяються (переселилися) на жилу площу близьких родичів

Стаття 34. Забезпечення житлом осіб, які евакуйовані в 1986 році за межі республіки і виявили бажання повернутись в Україну

Стаття 35. Компенсація громадянам за майно, втрачене у зв'язку з евакуацією, відселенням або самостійним переселенням

Стаття 36. Компенсації та пільги громадянам, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) на нове місце проживання

Стаття 38. Бронювання жилого приміщення за особами, які направлені або приїхали за вільним наймом чи за контрактом на роботу в зони відчуження, безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення

Розділ VII Особливості регулювання праці громадян, які працюють на теріторіях радіоактивного забруднення

Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють у зоні відчуження

Стаття 40. Оплата праці військовослужбовців, військовозобов'язаних, вільнонайманих, які несуть службу на територіях радіоактивного забруднення

Стаття 41. Оплата праці працівників, які перебувають у відрядженні на територіях радіоактивного забруднення

Стаття 43. Оплата праці працівників, зайнятих спеціальною переробкою, утилізацією, дослідженням сировини і матеріалів з підвищеною внаслідок Чорнобильської катастрофи радіоактивністю, а також контролем, ремонтом і спеціальною обробкою радіоактивно забруднених технічних засобів

Стаття 44. Оплата праці у вихідні та святкові дні на територіях радіоактивного забруднення

Стаття 47. Щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення

Розділ VIII Пенсії і компенсації особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4

Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім’ям у зв’язку із втратою годувальника та щорічна допомога на оздоровлення

Стаття 49. Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4

Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорії 1

Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4

Стаття 52. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника

Стаття 55. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення

Стаття 56. Пільги щодо обчислення стажу роботи (служби)

Стаття 57. Пільги по обчисленню середньомісячного заробітку

Стаття 58. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам

Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Стаття 59-1. Виплата пенсій громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі виїзду за кордон

Стаття 60. Право вибору пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розділ IX Громадські об'єднання осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стаття 61. Пільги щодо оподаткування об'єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розділ X Заключні роложення

Стаття 62. Роз'яснення порядку застосування цього Закону

Стаття 63. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону

Стаття 64. Відповідальність осіб за порушення цього Закону

Стаття 65. Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стаття 66. Поширення дії цього Закону на громадян інших держав, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим Законом

Стаття 68. Підстави для припинення виплати компенсацій та надання пільг за проживання на території зони безумовного (обов'язкового) відселення

Стаття 70. Захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стаття 71. Особливості внесення змін до цього Закону

Замовити персональну презентацію