Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Закон УРСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"
Редакції документа
Редакція діє з
29.11.2012
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа
Пошук у тексті
Знайти
Вгору із Вниз

 Державний герб України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні

 

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 22, ст.262)

{Вводиться в дію Постановою ВР  
N 963-XII (963-12) від 17.04.91, ВВР, 1991, N 22, ст.263}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  
N 2353-XII (2353-12) від 15.05.92, ВВР, 1992, N 32, ст.456  
N 2803-XII (2803-12) від 19.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст.9  
N 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78  
- зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду  
N 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  
N 1760-VI (1760-17) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.62  
N 5477-VI (5477-17) від 06.11.2012, ВВР, 2013, N 50, ст.693}

{У найменуванні і тексті Закону слова "Української РСР",  
"УРСР" та "Радою Міністрів УРСР" замінено відповідно  
словами "України" та "Кабінетом Міністрів України"  
згідно із Законом N 2353-XII (2353-12) від 15.05.92}

Після 1917 року, в період громадянської війни і наступні  десятиріччя на землі України пролилося багато людської крові.  Мільйони безвинних людей на підставі антигуманних і  антидемократичних законів та внаслідок прямого беззаконня і  свавілля зазнали переслідувань за свою політичну діяльність,  висловлювання та релігійні переконання. Особливо тяжкою спадщиною  минулого є масові репресії, які чинились сталінським режимом та  його провідниками в республіці. При судових і позасудових  розправах грубо нехтувались норми Конституції, покликані охороняти  права і свободи громадян, елементарні норми судочинства.

Відмічаючи, що частину осіб, репресованих у 30-40-х і на  початку 50-х років, уже поновлено в правах на підставі  законодавства Союзу РСР, Верховна Рада України вважає, що  реабілітація жертв політичних репресій повинна охоплювати увесь  період після 1917 року до моменту набрання чинності цим Законом і  поширюватись на осіб, необгрунтовано засуджених за цей час судами  України або репресованих на території республіки іншими  державними органами в будь-якій формі, включаючи позбавлення життя  або волі, переселення в примусовому порядку, вислання і заслання  за межі республіки, позбавлення громадянства, примусове поміщення  до лікувальних закладів, позбавлення чи обмеження інших  громадянських прав або свобод з мотивів політичного, соціального,  класового, національного і релігійного характеру.

Верховна Рада України засуджує репресії і відмежовується від  терористичних методів керівництва суспільством, висловлює  співчуття жертвам необгрунтованих репресій, їх рідним і близьким,  проголошує намір неухильно добиватись відновлення справедливості,  усунення наслідків свавілля і порушень громадянських прав, прагне  забезпечити посильну на цей час компенсацію матеріальної і  моральної шкоди, заподіяної незаконними репресіями, реабілітованим  та їх сім'ям, та гарантує народу України, що подібне ніколи не  повториться, що права людини і законність будуть свято  додержуватись.

Цим Законом ліквідуються наслідки беззаконня, допущені з  політичних мотивів до громадян України, поновлюються їх права,  встановлюються компенсація за незаконні репресії та пільги  реабілітованим.

Структура документа
Закон УРСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"
статьи документа

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Стаття 9

{comment} {ask}