Закон УРСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"
Редакція діє з  29.11.2012
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

 Державний герб України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні

 

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 22, ст.262)

{Вводиться в дію Постановою ВР  
N 963-XII (963-12) від 17.04.91, ВВР, 1991, N 22, ст.263}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  
N 2353-XII (2353-12) від 15.05.92, ВВР, 1992, N 32, ст.456  
N 2803-XII (2803-12) від 19.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст.9  
N 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78  
- зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду  
N 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  
N 1760-VI (1760-17) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.62  
N 5477-VI (5477-17) від 06.11.2012, ВВР, 2013, N 50, ст.693}

{У найменуванні і тексті Закону слова "Української РСР",  
"УРСР" та "Радою Міністрів УРСР" замінено відповідно  
словами "України" та "Кабінетом Міністрів України"  
згідно із Законом N 2353-XII (2353-12) від 15.05.92}

Після 1917 року, в період громадянської війни і наступні  десятиріччя на землі України пролилося багато людської крові.  Мільйони безвинних людей на підставі антигуманних і  антидемократичних законів та внаслідок прямого беззаконня і  свавілля зазнали переслідувань за свою політичну діяльність,  висловлювання та релігійні переконання. Особливо тяжкою спадщиною  минулого є масові репресії, які чинились сталінським режимом та  його провідниками в республіці. При судових і позасудових  розправах грубо нехтувались норми Конституції, покликані охороняти  права і свободи громадян, елементарні норми судочинства.

Відмічаючи, що частину осіб, репресованих у 30-40-х і на  початку 50-х років, уже поновлено в правах на підставі  законодавства Союзу РСР, Верховна Рада України вважає, що  реабілітація жертв політичних репресій повинна охоплювати увесь  період після 1917 року до моменту набрання чинності цим Законом і  поширюватись на осіб, необгрунтовано засуджених за цей час судами  України або репресованих на території республіки іншими  державними органами в будь-якій формі, включаючи позбавлення життя  або волі, переселення в примусовому порядку, вислання і заслання  за межі республіки, позбавлення громадянства, примусове поміщення  до лікувальних закладів, позбавлення чи обмеження інших  громадянських прав або свобод з мотивів політичного, соціального,  класового, національного і релігійного характеру.

Верховна Рада України засуджує репресії і відмежовується від  терористичних методів керівництва суспільством, висловлює  співчуття жертвам необгрунтованих репресій, їх рідним і близьким,  проголошує намір неухильно добиватись відновлення справедливості,  усунення наслідків свавілля і порушень громадянських прав, прагне  забезпечити посильну на цей час компенсацію матеріальної і  моральної шкоди, заподіяної незаконними репресіями, реабілітованим  та їх сім'ям, та гарантує народу України, що подібне ніколи не  повториться, що права людини і законність будуть свято  додержуватись.

Цим Законом ліквідуються наслідки беззаконня, допущені з  політичних мотивів до громадян України, поновлюються їх права,  встановлюються компенсація за незаконні репресії та пільги  реабілітованим.

close icon
Структура документа
Закон УРСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"
статьи документа

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Стаття 9

Замовити персональну презентацію