Закон УРСР "Про індексацію грошових доходів населення"
Редакція діє з  02.12.2012
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про індексацію грошових доходів населення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 42, ст.551)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 1283-XII (1283-12) від 03.07.91, ВВР, 1991, № 42, ст.552}

{Дію Закону зупинено з грудня 1992 року згідно з Декретом
7-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, № 5, ст. 34}

{Дію Закону відновлено у зв'язку з втратою чинності Декрету
7-92 від 09.12.92 на підставі Закону № 534/96-ВР
від 21.11.96, ВВР, 1997, № 4, ст. 23}

{В редакції Закону
234/97-ВР від 25.04.97, ВВР, 1998, № 2, ст. 2}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законом
 № 3027-III (3027-14) від 07.02.2002 - набирає чинності
 01.07.2002 року, ВВР, 2002, № 26, ст.174}

 {В редакції Закону
 № 491-IV (491-15) від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 15, ст.111}

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19,
 ст.267

 № 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78

 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

 {Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
 № 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61}

 Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України (254к/96-ВР) гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

close icon
Структура документа
Закон УРСР "Про індексацію грошових доходів населення"
статьи документа

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Об'єкти індексації грошових доходів населення

Стаття 3. Обчислення індексу споживчих цін

Стаття 4. Підстави для проведення індексації

Стаття 5. Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів населення

Стаття 6. Державні гарантії підвищення грошових доходів населення у зв'язку із зростанням цін

Стаття 7. Індексація грошових доходів населення за рішенням органів місцевого самоврядування

Стаття 8. Порядок перегляду розмірів державних соціальних гарантій та гарантій оплати праці

Стаття 9. Порядок фінансування здійснення індексації грошових доходів населення

Стаття 10. Порядок врахування об'єктів індексації

Стаття 11. Участь громадськості в роботі по підготовці проведення індексації грошових доходів населення

Стаття 12. Громадські експертні ради з питань індексації

Стаття 13. Гласність у роботі по встановленню індексу споживчих цін

Стаття 14. Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів населення

Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення

Стаття 16. Порядок вирішення спорів з питань індексації грошових доходів населення

Стаття 17. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію