Закон УРСР "Про індексацію грошових доходів населення"
Редакція діє з  01.07.2002
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про індексацію грошових доходів населення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 42, ст.551)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 1283-XII (1283-12) від 03.07.91, ВВР, 1991, № 42, ст.552}

(Дію Закону зупинено з грудня 1992 року згідно з Декретом
7-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, № 5, ст. 34)

(Дію Закону відновлено у зв'язку з втратою чинності Декрету
7-92 від 09.12.92 на підставі Закону № 534/96-ВР
від 21.11.96, ВВР, 1997, № 4, ст. 23)

(В редакції Закону
234/97-ВР від 25.04.97, ВВР, 1998, № 2, ст. 2)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом
 № 3027-III (3027-14) від 07.02.2002 - набирає чинності
 01.07.2002 року, ВВР, 2002, № 26, ст.174)

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи індексації грошових доходів населення України.

close icon
Структура документа
Закон УРСР "Про індексацію грошових доходів населення"
статьи документа

Стаття 1. Поняття індексації

Стаття 2. Індекс споживчих цін

Стаття 3. Об'єкти індексації

Стаття 4. Підстави для проведення індексації

Стаття 5. Розмір виплат, зумовлених індексацією

Стаття 6. Джерела коштів на проведення індексації

Стаття 7. Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів громадян

Стаття 8. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення

Замовити персональну презентацію