Редакція діє з  04.06.1993
Статус документа: Втратив чинність

ЗАКОН

УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 39, ст.510)

(Вводиться в дію Постановою ВР № 1252-XII (1252-12) від 25.06.91, ВВР, 1991, № 39, ст.511)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2199-XII (2199-12) від 13.03.92, ВВР, 1992, № 23, ст.346

№ 3180-XII (3180-12) від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277)

Цей Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Українській РСР, види податків, зборів і обов'язкових платежів, напрями їх зарахування, платників податків і об'єкти оподаткування та відповідальність за порушення законодавства про податки.

 

close icon
Структура документа
Закон Української радянської соціалістичної республіки "Про систему оподаткування"
Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Податкова політика Української РСР

Стаття 2. Законодавство Української РСР про оподаткування

Стаття 3. Принципи побудови системи оподаткування та її призначення

Стаття 4. Повноваження Верховної Ради Української РСР і місцевих Рад народних депутатів у питаннях оподаткування

Стаття 5. Загальнореспубліканські податки, збори та обов'язкові платежі

Розділ ІІ. Податки, збори та обов'язкові платежі

Стаття 6. Податок на прибуток

Стаття 7. Податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності в Українській РСР

Стаття 8. Податок з обороту

Стаття 9. Акцизний збір

Стаття 10. Податок на добавлену вартість

Стаття 11. Податок на експорт і імпорт

Стаття 12. Податки на доходи

Стаття 13. Податок на фонд оплати праці колгоспників

Стаття 14. Прибутковий податок з громадян

Стаття 15. Плата за використання природних ресурсів

Стаття 16. Плата за землю

Стаття 17. Лісовий доход

Стаття 18. Екологічний податок

Стаття 19. Державне мито

Стаття 20. Податок з власників транспортних засобів

Стаття 21. Мито

Розділ ІІІ. Спеціальні положення

Стаття 22. Особливості оподаткування іноземних юридичних осіб і громадян

Стаття 23. Усунення подвійного оподаткування

Стаття 24. Контроль за додержанням законодавства про податки

Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про податки

Замовити персональну презентацію