Редакція діє з  10.06.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11)

{Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
№ 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
Законами
№ 3205-VI від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413
№ 3609-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 6, ст.50
№ 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82
Кодексом
№ 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88
Законами
№ 4676-VI від 15.05.2012, ВВР, 2013, № 8, ст.70
№ 4814-VI від 22.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.108
№ 4839-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.115
№ 5209-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 36, ст.469
№ 5213-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 32, ст.413
№ 5292-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.521
№ 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
№ 5406-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.551
№ 5410-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586
№ 5455-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 47, ст.658
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716
№ 184-VII від 04.04.2013, ВВР, 2014, № 10, ст.115
№ 231-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.135
№ 332-VII від 18.06.2013, ВВР, 2014, № 13, ст.220
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936
№ 1262-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.914
№ 1275-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.942
№ 1621-VII від 31.07.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2006
№ 1636-VII від 12.08.2014, ВВР, 2014, № 43, ст.2030
№ 1669-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 44, ст.2040
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 219-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.123
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43
№ 903-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.48
№ 909-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.47
№ 1109-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.411
№ 1369-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 24, ст.490
№ 1692-VIII від 19.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.813
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1977-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 20, ст.240
№ 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383
№ 2373-VIII від 22.03.2018, ВВР, 2018, № 17, ст.156
№ 2449-VIII від 07.06.2018, ВВР, 2018, № 26, ст.219
№ 2476-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 34, ст.258
№ 2497-VIII від 10.07.2018, ВВР, 2018, № 37, ст.276
Кодексом
№ 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74
Законами

№ 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399 
№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119
№ 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.277
№ 115-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 43, ст.248
№ 324-IX від 03.12.2019, ВВР, 2020, № 11, ст.63
№ 341-IX від 05.12.2019, ВВР, 2020, № 13, ст.68
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 465-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 30, ст.206
№ 533-IX від 17.03.2020, ВВР, 2020, № 17, ст.106
№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
№ 559-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020, № 19, ст.130
№ 591-IX від 13.05.2020, ВВР, 2020, № 39, ст.294
№ 592-IX від 13.05.2020, ВВР, 2020, № 40, ст.315
№ 786-IX від 14.07.2020, ВВР, 2020, № 49, ст.443
№ 1030-IX від 02.12.2020, ВВР, 2021, № 5, ст.37
№ 1071-IX від 04.12.2020, ВВР, 2021, № 5, ст.39
№ 1072-IX від 04.12.2020, ВВР, 2021, № 6, ст.46
№ 1217-IX від 05.02.2021
№ 1357-IX від 30.03.2021}

{У тексті Закону:

слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку;

слова "Державне казначейство України", "органи Державного казначейства України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку

згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012}

{У тексті Закону слова "інвалід" і "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017}

{У тексті Закону слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у всіх відмінках замінити словами "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1217-IX від 05.02.2021}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

close icon
Структура документа
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера правового регулювання цього Закону

Стаття 3. Принципи збору та ведення обліку єдиного внеску

Розділ ІІ. Платники єдиного внеску, їх права та обов'язки

Стаття 4. Платники єдиного внеску

Стаття 5. Облік платників єдиного внеску

Стаття 6. Права та обов'язки платника єдиного внеску

Розділ ІІІ. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску. Розмір єдиного внеску

Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

Стаття 9. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску

Стаття 10. Добровільна сплата єдиного внеску

Стаття 11. Порядок розподілу страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

Розділ IV. Повноваження податкових органів, пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску

Стаття 12. Завдання та функції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Стаття 12-1. Функції Пенсійного фонду

Стаття 13. Права податкових органів

Стаття 13-1. Права Пенсійного фонду та його територіальних органів

Стаття 14. Обов'язки податкових органів

Стаття 14-1. Обов’язки Пенсійного фонду та його територіальних органів

Розділ V. Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування

Стаття 16. Призначення та структура Державного реєстру

Стаття 17. Використання інформації з Державного реєстру

Стаття 18. Джерела формування Державного реєстру

Стаття 19. Реєстр страхувальників

Стаття 20. Реєстр застрахованих осіб

Стаття 21. Захист інформації Державного реєстру

Стаття 22. Посвідчення застрахованої особи

Розділ VI. Повноваження податкових органів, Пенсійного Фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у сфері збору та обліку єдиного внеску. Відповідальність за порушення законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску

Стаття 23. Повноваження Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

Стаття 24. Обов'язки банків щодо дотримання законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску

Стаття 25. Заходи впливу та стягнення

Стаття 26. Відповідальність за порушення цього Закону

Розділ VIII. Прикінцеві та перехідні положення

Розділ VIII. Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію