Редакція діє з  19.11.2012
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11)

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
 № 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14,
    № 15-16, № 17, ст.112
   Законами
 № 3205-VI (3205-17) від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413
 № 3609-VI (3609-17) від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 6, ст.50
 № 3668-VI (3668-17) від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82
   Кодексом
 № 4651-VI (4651-17) від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 9-10,
    № 11-12, № 13, ст.88
   Законами
 № 4676-VI (4676-17) від 15.05.2012, ВВР, 2013, № 8, ст.70
 № 4814-VI (4814-17) від 22.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.108
 № 5213-VI (5213-17) від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 32, ст.413
 № 5292-VI (5292-17) від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.521
 № 5316-VI (5316-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
 № 5406-VI (5406-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.551}


Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

close icon
Структура документа
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Розділ І. Загальні положення
Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку
Розділ ІІ. Платники єдиного внеску, їх права та обов'язки

Стаття 4. Платники єдиного внеску

Стаття 5. Облік платників єдиного внеску

Стаття 6. Права та обов'язки платника єдиного внеску

Розділ ІІІ. Порядок нарахування,обчислення і сплати єдиного внеску. Розмір єдиного внеску

Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

Стаття 9. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску

Стаття 10. Добровільна сплата єдиного внеску

Стаття 11. Порядок розподілу страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

Розділ IV. Повноваження Пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску.Державний нагляд за збором та веденням обліку єдиного внеску

Стаття 12. Завдання та функції Пенсійного фонду

Стаття 13. Права Пенсійного фонду та його територіальних органів

Стаття 14. Обов’язки Пенсійного фонду та його територіальних органів

Стаття 15. Державний нагляд за збором та веденням обліку єдиного внеску

Розділ V. Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування

Стаття 16. Призначення та структура Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування

Стаття 17. Використання інформації з Державного реєстру

Стаття 18. Джерела формування Державного реєстру

Стаття 19. Реєстр страхувальників

Стаття 20. Реєстр застрахованих осіб

Стаття 21. Захист інформації Державного реєстру

Стаття 22. Посвідчення застрахованої особи

Розділ VI. Повноваження фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у сфері збору та обліку єдиного внеску. Відповідальність за порушення законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску.

Стаття 23. Повноваження Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

Стаття 24. Обов'язки банків щодо дотримання законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску

Стаття 25. Заходи впливу та стягнення

Стаття 26. Відповідальність за порушення цього Закону

Розділ VIII. Прикінцеві та перехідні положення

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовити персональну презентацію