Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"
Редакція діє з  01.08.2011
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.191 )

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 10, ст.44, №974-IV(974-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 46, ст.365, № 1067-VI( 1067-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, № 29, ст.397, № 3609-VI( 3609-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, №6, ст.50}
 Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

close icon
Структура документа
Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"
статьи документа

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію