Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"
Редакція діє з  01.04.2001
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.191 )

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 10, ст.44}
 Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

close icon
Структура документа
Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"
статьи документа

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію