Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
Редакція діє з  01.01.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

Закон України

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.205)
{Вводиться в дію Постановою ВР N 266/95-ВР від 06.07.95, ВВР, 1995, N 28, ст.206}
{В редакції Законів N 227/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 33, ст.155 N 1776-III (1776-14) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.315}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1927-III (1927-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.316
N 2156-III (2156-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 7, ст.34
N 2746-III (2746-14) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 5, ст. 32
N 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 860-IV (860-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2056-IV (2056-15) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.23
N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 3609-VI (3609-17) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 6, ст.50
N 4014-VI (4014-17) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248
N 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208
N 4834-VI (4834-17) від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 16, ст.136
N 5083-VI (5083-17) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435
N 5316-VI (5316-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.502
N 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61
N 5518-VI (5518-17) від 06.12.2012, ВВР, 2014, N 8, ст.90
N 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
N 1206-VII (1206-18) від 15.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.885
N 71-VIII (71-19) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 7-8, N 9, ст.55}

{У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV (860-15) від 22.05.2003}

{У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності" у всіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010}

{У тексті Закону слова "органи державної податкової служби України", "органи державної податкової служби" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" в усіх відмінках замінено словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку згідно із Законом N 406-VII (406-18) від 04.07.2013}

Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

{Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом N 5518-VI (5518-17) від 06.12.2012}

Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій у інших законах, крім Податкового кодексу України (2755-17), не допускається.

{Преамбула в редакції Закону N 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010}

close icon
Структура документа
Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
Розділ I. Загальні положення
Розділ II. Порядок проведення розрахунків
Розділ III. Обов'язкові вимоги до реєстраторів розрахункових операцій, їх технічного обслуговування та ремонту
Розділ IV. Контроль за додержанням порядку проведення розрахунків
Розділ V. Відповідальність за порушення вимог цього закону
II. Прикінцеві положення