Редакція діє з  25.09.2019
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання корупції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 198-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст. 118
№ 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360
№ 595-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.366
№ 597-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.343
№ 631-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст.376
№ 679-VIII від 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.414
№ 731-VIII від 08.10.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.449
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 794-VIII від 12.11.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.55
№ 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
№ 928-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.54
№ 1022-VIII від 15.03.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.146
№ 1403-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 29, ст.535
№ 1540-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.833

№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
№ 1848-VIII від 09.02.2017, ВВР, 2017, № 12, ст.134
№ 1975-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 14, ст.159}

{Додатково див. пункт 6 розділу II Закону № 1975-VIII від 23.03.2017}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 2136-VIII від 13.07.2017, ВВР, 2017, № 35, ст.376 
№ 2462-VIII від 19.06.2018, ВВР, 2018, № 39, ст.285 
№ 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272 
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 113-IX від 19.09.2019}

{У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

close icon
Структура документа
Закон України "Про запобігання корупції"
ЗАКОН УКРАЇНИ
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону

Розділ II Національне агентство з питань запобігання корупції

Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції

Стаття 5. Склад Національного агентства

Стаття 6. Голова та заступник Голови Національного агентства

Стаття 7. Повноваження членів Національного агентства

Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства

Стаття 9. Гарантії незалежності Національного агентства

Стаття 10. Правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів Національного агентства

Стаття 11. Повноваження Національного агентства

Стаття 12. Права Національного агентства

Стаття 13. Уповноважені особи Національного агентства

Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства

Стаття 15. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного агентства

Стаття 16. Оплата праці членів та працівників апарату Національного агентства

Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства

Розділ III Формування та реалізація антикорупційної політики

Стаття 18. Антикорупційна політика

Стаття 19. Антикорупційні програми

Стаття 20. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики

Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції

Розділ IV Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

Стаття 22. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища

Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків

Стаття 24. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними

Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 26. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб

Розділ V Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 29. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 30. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті

Стаття 31. Обмеження доступу до інформації

Стаття 32. Перегляд обсягу службових повноважень

Стаття 33. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем

Стаття 34. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів

Стаття 35. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав

Розділ VI Правила етичної поведінки

Стаття 37. Вимоги до поведінки осіб

Стаття 38. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки

Стаття 39. Пріоритет інтересів

Стаття 40. Політична нейтральність

Стаття 41. Неупередженість

Стаття 42. Компетентність і ефективність

Стаття 43. Нерозголошення інформації

Стаття 44. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень

Розділ VII Фінансовий контроль

Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації

Стаття 47. Облік та оприлюднення декларацій

Стаття 48. Контроль та перевірка декларацій

Стаття 49. Встановлення своєчасності подання декларацій

Стаття 50. Повна перевірка декларацій

Стаття 51. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування

Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю

Стаття 521. Особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб

Розділ VIII Захист викривачів

Стаття 53. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

Розділ IX Інші механізми запобігання і протидії корупції

Стаття 54. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування

Стаття 55. Антикорупційна експертиза

Стаття 56. Спеціальна перевірка

Стаття 57. Порядок проведення спеціальної перевірки

Стаття 58. Результати проведення спеціальної перевірки

Стаття 59. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації

Розділ X Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб

Стаття 61. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи

Стаття 62. Антикорупційна програма юридичної особи

Стаття 63. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи

Стаття 64. Правовий статус Уповноваженого

Розділ XI Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків

Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Стаття 66. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення

Стаття 67. Незаконні акти та правочини

Стаття 68. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення

Стаття 69. Вилучення незаконно одержаного майна

Розділ XII Міжнародне співробітництво

Стаття 70. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції

Стаття 71. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції

Стаття 72. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і протидії корупції

Стаття 73. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, одержаними внаслідок корупційних правопорушень

Розділ XIII Прикінцеві положення

Розділ XIII Прикінцеві положення

Примітка.

в) статтю 12-1 викласти в такій редакції:

Примітка

Замовити персональну презентацію