Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи"
Редакція діє з  01.05.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 12-13, ст.82)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5067-VI (5067-17) від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 24, ст.243}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 3-рп/2013 (v003p710-13) від 03.06.2013}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1697-VII (1697-18) від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 213-VIII (213-19) від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 848-VIII (848-19) від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.25
№ 889-VIII (889-19) від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43
№ 911-VIII (911-19) від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50}

close icon
Структура документа
Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Питання формування накопичувальної системи пенсійного страхування

Стаття 2. Максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання

Розділ II Прикінцеві та перехідні положення

Розділ II Прикінцеві та перехідні положення

Розділ II доповнити статтею 20-1 такого змісту:

"Стаття 20-1. Особливості функціонування пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня"

"Стаття 51. Облік пенсійних коштів учасників пенсійного фонду"

"Розділ VII Пенсійні виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування"

Розділ VII Пенсійні виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування

"Стаття 79. Джерела формування накопичувальної системи пенсійного страхування та використання її коштів"

"Стаття 108. Відповідальність компанії з управління активами"

"Стаття 138. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці"

Замовити персональну презентацію