Редакція діє з  19.12.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 49-51, ст. 376)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1878-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 49, ст.528
№ 2153-IV від 04.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.42
№ 2287-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 6, ст.137
№ 2291-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 6, ст.141
№ 2343-IV від 13.01.2005, ВВР, 2005, № 9, ст.184
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 2613-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 25, ст.339
№ 2658-IV від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 29, ст.382}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 8-рп/2005 від 11.10.2005}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3057-IV від 03.11.2005, ВВР, 2006, № 4, ст.61
№ 3058-IV від 03.11.2005, ВВР, 2006, № 4, ст.62
№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3297-IV від 10.01.2006, ВВР, 2006, № 16, ст.136
№ 3456-IV від 22.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст.234
№ 3591-IV від 04.04.2006, ВВР, 2006, № 37, ст.318
№ 32-V від 26.07.2006, ВВР, 2006, № 39, ст.331
№ 67-V від 03.08.2006, ВВР, 2006, № 40, ст.346
№ 364-V від 16.11.2006, ВВР, 2007, № 2, ст.16
№ 436-V від 12.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.72
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 827-V від 22.03.2007, ВВР, 2007, № 25, ст.342
№ 857-V від 03.04.2007, ВВР, 2007, № 27, ст.361
№ 996-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.439}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 4-рп/2007 від 18.06.2007
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 345-VI від 02.09.2008, ВВР, 2008, № 42-43, ст.293
№ 639-VI від 31.10.2008, ВВР, 2009, № 14, ст.181 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року
№ 795-VI від 24.12.2008, ВВР, 2009, № 16, ст.221
№ 799-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 18, ст.247
№ 1074-VI від 05.03.2009, ВВР, 2009, № 30, ст.419
№ 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535
№ 1543-VI від 23.06.2009, ВВР, 2009, № 49, ст.735
№ 1564-VI від 25.06.2009, ВВР, 2009, № 51, ст.758}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 25-рп/2009 від 07.10.2009}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 2461-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 47, ст.555
№ 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, № 2-3, ст.11
№ 2508-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.19
№ 2850-VI від 22.12.2010, ВВР, 2011, № 28, ст.252
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 2911-VI від 11.01.2011, ВВР, 2011, № 31, ст.296
№ 3609-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 6, ст.50
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82
№ 4719-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.97
№ 4841-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.117
№ 5178-VI від 06.07.2012, ВВР, 2013, № 39, ст.517
№ 5213-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 32, ст.413
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716
№ 184-VII від 04.04.2013, ВВР, 2014, № 10, ст.115
№ 231-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.135
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 804-VIII від 24.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.3}

{У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі № 2850-VI від 22.12.2010}

{Установити, що у 2004 році сплата страхових внесків, передбачених цим Законом, сільськогосподарськими підприємствами - платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та порядку, встановлених Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок" згідно із Законом № 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст. 250}

{Установити на 2005 рік фіксований розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне страхування для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного цим Законом, на місяць на кожну особу згідно із Законом № 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст. 162}

{Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно до цього Закону, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону, згідно із Законом № 3235-IV від 20.12.2005}

{Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2006-2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону, а по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007 році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006}

{Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду № 4-рп/2007 від 18.06.2007 (в частині, що стосується професійних суддів та працівників апарату судів); Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Встановити, що у 2008 році пенсії, призначені згідно із цим Законом із застосуванням показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002-2005 роки, підлягають перерахунку з 1 січня 2008 року із урахуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2006 рік, що застосовується для обчислення пенсій згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007}

{У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" та "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

{У тексті Закону слово "тендер" в усіх відмінках і числах замінено словом "конкурс" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011}

{У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України", "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики", "центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012}

Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом.

Зміна умов і норм загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону.

close icon
Структура документа
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні

Стаття 3. Суб'єкти системи пенсійного забезпечення в Україні

Стаття 4. Законодавство про пенсійне забезпечення в Україні

Стаття 5. Сфера дії Закону

Стаття 6. Соціальні виплати непрацездатним громадянам

Стаття 7. Принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 8. Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг

Стаття 9. Види пенсійних виплат і соціальних послуг

Стаття 10. Право вибору пенсійних виплат

Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню

Стаття 12. Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 13. Припинення участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 14. Страхувальники

Стаття 15. Платники страхових внесків

Стаття 16. Права та обов'язки застрахованої особи

Стаття 20. Обчислення та сплата страхових внесків

Стаття 21. Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 22. Інформація у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 23. Розгляд спорів

Розділ II. Страховий стаж у солідарній системі

Стаття 24. Періоди, з яких складається страховий стаж

Стаття 25. Коефіцієнт страхового стажу

Розділ III. Пенсії за віком у солідарній системі

Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком

Стаття 27. Розмір пенсії за віком

Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком

Стаття 29. Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення

Розділ IV. Пенсії по інвалідності в солідарній системі

Стаття 30. Умови призначення пенсії по інвалідності

Стаття 31. Групи інвалідності

Стаття 32. Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності

Стаття 33. Розмір пенсії по інвалідності

Стаття 34. Період, на який призначається пенсія по інвалідності

Стаття 35. Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності

Розділ V. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника в солідарній системі

Стаття 36. Умови призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Стаття 37. Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Стаття 38. Період, на який призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Зміна розміру пенсії

Стаття 39. Призначення однієї пенсії у зв'язку з втратою годувальника на всіх членів сім'ї. Виділення частки пенсії

Розділ VI. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у солідарній системі. Призначення, перерахунок та виплата пенсії

Стаття 40. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

Стаття 41. Виплати (доходи), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії

Стаття 42. Індексація та перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, прожиткового мінімуму та страхового стажу

Стаття 43. Перерахунок пенсій, призначених до набрання чинності цим Законом

Стаття 44. Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

Стаття 45. Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії

Стаття 46. Виплата пенсії за минулий час

Стаття 47. Виплата пенсії

Стаття 48. Виплата пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні

Стаття 49. Припинення та поновлення виплати пенсії

Стаття 50. Утримання надміру виплачених сум пенсій. Відрахування з пенсій

Стаття 51. Виплата пенсії у разі виїзду за кордон

Стаття 52. Виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера

Стаття 53. Розмір допомоги на поховання пенсіонера

Розділ VII. Пенсійні виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування

Стаття 54. Види пенсійних виплат за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування

Стаття 55. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії

Стаття 56. Умови та порядок отримання одноразової виплати

Стаття 57. Види довічних пенсій

Розділ VIII. Організаціяіпорядок здійснення управління в солідарній системі

Стаття 58. Пенсійний фонд

Стаття 59. Органи управління Пенсійного фонду

Стаття 60. Правління Пенсійного фонду

Стаття 61. Повноваження правління Пенсійного фонду

Стаття 62. Голова правління Пенсійного фонду та його заступники

Стаття 63. Виконавча дирекція Пенсійного фонду та її територіальні органи

Стаття 64. Права та обов'язки виконавчої дирекції Пенсійного фонду та її територіальних органів

Стаття 65. Наглядова рада Пенсійного фонду

Стаття 66. Голова Наглядової ради та його заступники

Стаття 67. Засідання Наглядової ради

Стаття 68. Повноваження Наглядової ради

Стаття 69. Вимоги до членів правління Пенсійного фонду та Наглядової ради

Стаття 70. Вимоги до посадових осіб виконавчої дирекції Пенсійного фонду

Розділ IX. Кошти пенсійного фонду

Стаття 71. Бюджет Пенсійного фонду

Стаття 72. Джерела формування коштів Пенсійного фонду

Стаття 73. Використання коштів Пенсійного фонду

Стаття 74. Резерв коштів Пенсійного фонду

Стаття 75. Резерв коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах

Стаття 76. Облік коштів Пенсійного фонду

Стаття 77. Актуарні розрахунки. Актуарії

Розділ X. Суб'єкти накопичувальної системи пенсійного страхування

Стаття 78. Накопичувальний фонд

Стаття 79. Джерела формування накопичувальної системи пенсійного страхування та використання її коштів

Стаття 80. Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування

Стаття 81. Рада Накопичувального фонду

Стаття 82. Повноваження Ради Накопичувального фонду

Стаття 83. Засідання Ради Накопичувального фонду

Стаття 84. Радник з інвестиційних питань

Стаття 85. Компанії з управління активами

Стаття 86. Повноваження компанії з управління активами

Стаття 87. Припинення повноважень компанії з управління активами

Стаття 88. Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами

Стаття 89. Вимоги до основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування

Стаття 90. Порядок проведення конкурсу для обрання компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та аудитора Накопичувального фонду

Стаття 91. Технічне завдання конкурсу

Стаття 92. Тендерна документація

Стаття 93. Проведення конкурсу

Стаття 94. Визначення переможця конкурсу

Стаття 95. Вимоги до договорів

Стаття 96. Порядок оприлюднення інформації про стан пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування

Стаття 97. Інформація про Накопичувальний фонд та накопичувальну систему пенсійного страхування, яка підлягає щорічному офіційному оприлюдненню

Стаття 98. Надання застрахованим особам інформації про пенсійні активи

Розділ XI. Зберігання пенсійних активів накопичувального фонду

Стаття 99. Зберігач

Стаття 100. Зберігання пенсійних активів у цінних паперах

Стаття 101. Винагорода зберігача

Стаття 102. Відповідальність зберігача

Розділ XII. Даржавне регулювання та нагляд у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 103. Органи державного регулювання та нагляду

Стаття 104. Основні завдання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо нагляду в накопичувальній системі пенсійного страхування

Розділ XIII. Порядок оскарження дій страхувальників та виконавчих органів пенсійного фонду

Стаття 105. Порядок оскарження дій страхувальників, виконавчих органів Пенсійного фонду

Розділ XIV. Відповідальність у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 106. Відповідальність страхувальників, банків, організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та їх посадових осіб

Стаття 107. Відповідальність Пенсійного фонду, його органів та посадових осіб за порушення у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 108. Відповідальність компанії з управління активами

Стаття 109. Відповідальність радника з інвестиційних питань

Стаття 110. Відповідальність організації, що здійснює виплату і доставку пенсій

Стаття 111. Відповідальність страхової організації

Стаття 112. Відповідальність аудитора

Стаття 113. Гарантії прав і законних інтересів застрахованих осіб

Розділ XV. Прикінцеві положення

Прикінцеві положення

Прикінцеві положення частина 2

Замовити персональну презентацію