Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"
Редакція діє з  21.02.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

close icon
Структура документа
Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"
Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Стаття 1. Поняття внутрішньо переміщеної особи

Стаття 2. Гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Стаття 3. Захист від примусового внутрішнього переміщення та примусового повернення на попереднє місце проживання

Стаття 4. Облік внутрішньо переміщених осіб

Стаття 41. Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб

Стаття 5. Реєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи

Стаття 6. Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус

Стаття 7. Забезпечення реалізації прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту

Стаття 8. Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб

Стаття 9. Інші права внутрішньо переміщеної особи та її обов’язки

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Стаття 11. Повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Стаття 12. Підстави для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб

Стаття 13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб

Стаття 14. Заборона дискримінації

Стаття 15. Джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Стаття 16. Взаємодія органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам

Стаття 17. Сприяння з надання внутрішньо переміщеним особам кредитів на придбання земельних ділянок, придбання та будівництво житла

Стаття 18. Міжнародне співробітництво з проблем внутрішньо переміщених осіб

Стаття 19. Відповідальність за порушення цього Закону

Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію