Закон України "Про вибори Президента України"
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2016
Статус документа: Втратив чинність

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вибори Президента України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст.81)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 740-XIV від 16.06.99, ВВР, 1999, № 28, ст.237
№ 1021-XIV від 08.09.99, ВВР, 1999, № 44, ст.387
№ 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38
№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209
- набуває чинності 01.08.2003 року
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247}

{В редакції Закону
№ 1630-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, № 20-21, ст.291}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 3-рп/2005 від 24.03.2005}

{З 01.10.2007 р. стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону № 698-V від 22.02.2007 на підставі пункту 3 розділу VII Закону № 698-V від 22.02.2007, ВВР, 2007, № 20, ст.282}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2009 від 12.05.2009}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 1616-VI від 21.08.2009, ВВР, 2009, № 50, ст.754}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 26-рп/2009 від 19.10.2009}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 26-рп/2009 від 19.10.2009}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1849-VI від 03.02.2010, ВВР, 2010, № 13, ст.127
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 4661-VI від 24.04.2012, ВВР, 2013, № 7, ст.64
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218
№ 5314-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.501
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 563-VII від 17.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.731
№ 841-VII від 28.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.195
№ 879-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, № 16, ст.582
№ 1184-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 18-19, ст.696}

{Зміни до Закону див. в Законі № 1227-VII від 17.04.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.904}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1245-VII від 06.05.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.817
№ 1272-VII від 15.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.921
№ 1276-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.923
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 317-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219
№ 595-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.366
№ 731-VIII від 08.10.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.449
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44}

{У тексті Закону слова "установи кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках замінено словами "установи виконання покарань і слідчі ізолятори" у відповідному відмінку згідно з Законом № 1254-VI від 14.04.2009}

{У тексті Закону слова "територіальна виборча комісія" у всіх відмінках і числах замінено словами "окружна виборча комісія" у відповідному відмінку і числі згідно з Законом № 1616-VI від 21.08.2009}

close icon
Структура документа
Закон України "Про вибори Президента України"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Основні засади виборів Президента України

Стаття 2. Загальне виборче право

Стаття 3. Рівне виборче право

Стаття 4. Пряме виборче право

Стаття 5. Добровільність участі у виборах

Стаття 6. Вільні вибори

Стаття 7. Таємне голосування

Стаття 8. Особисте голосування

Стаття 9. Право бути обраним

Стаття 10. Право висування кандидата на пост Президента України

Стаття 11. Виборчий процес

Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

Стаття 14. Законодавство про вибори Президента України

Розділ II Порядок і строки призначення та проведення виборів президента україни

Стаття 15. Види виборів Президента України

Стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України

Стаття 17. Строки призначення та проведення виборів

Стаття 18. Порядок обчислення строків

Розділ III Територіальна організація виборів Президента України

Стаття 19. Виборчі округи

Стаття 20. Виборчі дільниці

Розділ IV Виборчі комісії

Стаття 21. Система виборчих комісій

Стаття 22. Статус виборчих комісій

Стаття 23. Утворення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій

Стаття 24. Утворення дільничних виборчих комісій

Стаття 25. Повноваження Центральної виборчої комісії

Стаття 26. Повноваження окружної виборчої комісії

Стаття 27. Повноваження дільничної виборчої комісії

Стаття 28. Організація роботи виборчих комісій

Стаття 29. Статус членів виборчих комісій

Стаття 30. Припинення повноважень виборчої комісії та члена виборчої комісії

Стаття 301. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи

Розділ V Списки виборців

Стаття 31. Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць

Стаття 32. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у списку виборців

Стаття 34. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці

Стаття 35. Порядок внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці

Стаття 351. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси

Стаття 36. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

Стаття 361. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях

Стаття 362. Список виборців для повторного голосування

Розділ VI Фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України

Стаття 37. Фінансування виборів Президента України

Стаття 38. Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України

Стаття 39. Матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України

Стаття 40. Оплата праці членів виборчих комісій

Стаття 41. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України

Стаття 42. Розпорядники рахунків виборчого фонду

Стаття 43. Порядок формування виборчого фонду та використання його коштів

Розділ VII Висування і реєстрація кандидатів на пост Президента України

Стаття 44. Загальний порядок висування кандидатів на пост Президента України

Стаття 47. Порядок висування кандидатів партіями

Стаття 48. Порядок самовисування

Стаття 49. Грошова застава

Стаття 50. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру кандидатом на пост Президента України

Стаття 51. Реєстрація кандидата на пост Президента України

Стаття 52. Відмова у реєстрації кандидата на пост Президента України

Стаття 56. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України

Розділ VIII Інформаційне забезпечення виборів

Стаття 561. Основні засади інформаційного забезпечення виборів

Стаття 562. Загальне інформаційне забезпечення виборів

Стаття 563. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів

Стаття 564. Інформаційні плакати

Стаття 565. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів

Стаття 566. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами

Розділ VIII Передвиборна агітація

Стаття 57. Строки проведення передвиборної агітації

Стаття 58. Форми і засоби передвиборної агітації

Стаття 59. Матеріали передвиборної агітації

Стаття 60. Загальний порядок використання засобів масової інформації

Стаття 61. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації

Стаття 62. Процедура і строки проведення передвиборних теледебатів

Стаття 63. Порядок використання друкованих засобів масової інформації

Стаття 64. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

Розділ IX Гарантії діяльності кандидатів на пост президента україни та офіційних спостерігачів

Стаття 65. Гарантії діяльності кандидатів на пост Президента України

Стаття 66. Уповноважені представники кандидатів на пост Президента України

Стаття 67. Довірені особи кандидата на пост Президента України

Стаття 68. Офіційні спостерігачі

Стаття 69. Офіційні спостерігачі від партій, кандидатів на пост Президента України, громадських організацій

Стаття 70. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій

Розділ X Проведення голосування, визначення результатів виборів Президента України

Стаття 71. Виборчий бюлетень

Стаття 72. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

Стаття 73. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям

Стаття 74. Приміщення для голосування

Стаття 75. Підготовка до голосування у день виборів (день повторного голосування)

Стаття 76. Організація і порядок голосування

Стаття 77. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування

Стаття 78. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці

Стаття 79. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців

Стаття 80. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

Стаття 81. Порядок транспортування і передачі документів до окружної виборчої комісії

Стаття 82. Порядок прийняття та розгляд документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією

Стаття 83. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу

Стаття 831. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного округу

Стаття 84. Встановлення результатів виборів Президента України

Стаття 85. Повторне голосування

Стаття 86. Офіційне оголошення результатів виборів

Стаття 87. Набуття повноважень Президентом України

Стаття 88. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей

Розділ XI Повторні та позачергові вибори Президента України

Стаття 89. Особливості підготовки і проведення повторних виборів

Стаття 90. Особливості підготовки і проведення позачергових виборів Президента України

Розділ XII Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів виборчого процесу. Відповідальність за порушення виборчого законодавства

Стаття 91. Суб'єкти звернення із скаргою

Стаття 92. Предмет та суб'єкти оскарження

Стаття 93. Суб'єкти розгляду скарг

Стаття 94. Строки оскарження

Стаття 95. Форма та зміст скарги

Стаття 96. Порядок і строки розгляду скарг

Стаття 97. Докази

Стаття 98. Рішення за підсумком розгляду скарги

Стаття 99. Оскарження у судовому порядку

Стаття 105. Відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України

Розділ XIII Прикінцеві положення

Розділ XIII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію