Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування"
Редакція діє з  17.02.2006
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 22, ст.184)

 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

close icon
Структура документа
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування"
статьи документа

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

II. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію