Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування"
Редакція діє з  28.06.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 22, ст.184)

 {Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2735-VI (2735-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 21, ст.144 Кодексами
№ 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
№ 3393-VI (3393-17) від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 48-49, ст.536 Законом
№ 5067-VI (5067-17) від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 24, ст.243 Кодексом
№ 5403-VI (5403-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 34-35, ст.458 Законом
№  222-VIII (222-19) від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158}

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

close icon
Структура документа
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування"
статьи документа

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

II. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію