Закон України "Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання"
Редакції документа
Редакція діє з  24.11.1992
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 74 статті 1145 Конституції України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 2, ст.6)

 (Вводиться в дію Постановою ВР № 2814-XII (2814-12) від 22.11.92, ВВР, 1993, № 2, ст. 8)

  З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з запровадженням ринкової реформи, і зосередження їх  законодавчого розв'язання в одних руках Верховна Рада України п о с т а н о в л я є

close icon
Структура документа
Закон України "Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання"
статьи документа
Замовити персональну презентацію