Редакція діє з  31.03.2005
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

Про телекомунікації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004,№ 12, ст.155)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1876-IV (1876-15) від 24.06.2004, ВВР, 2004,№ 48, ст.526

№ 2119-IV (2119-15) від 21.10.2004, ВВР, 2005,№ 2, ст.34

     № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005,№ 7-8, ст.162

                № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005,№ 17,№ 18-19, ст.267

Цей Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій.

Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами. 

close icon
Структура документа
Закон України "Про телекомунікації"
Глава I Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Мета Закону

Стаття 3. Призначення телекомунікацій

Стаття 4. Законодавство про телекомунікації

Стаття 5. Сфера дії Закону

Стаття 6. Принципи діяльності у сфері телекомунікацій

Стаття 7. Вживання мов у сфері телекомунікацій

Стаття 8. Обліково-звітний час у сфері телекомунікацій

Стаття 9. Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, безпека телекомунікацій

Стаття 10. Землі телекомунікацій

Стаття 11. Взаємодія операторів телекомунікацій з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими особами

Стаття 12. Науково-технічне забезпечення функціонування і розвитку телекомунікацій

Глава IІ Державне управління у сфері телекомунікацій

Стаття 13. Органи управління у сфері телекомунікацій

Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері телекомунікацій

Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку

Глава III Регулювання у сфері телекомунікацій

Стаття 16. Мета регулювання

Стаття 17. Орган регулювання у сфері телекомунікацій

Стаття 18. Повноваження Національної комісії з питань регулювання зв'язку

Стаття 19. Нагляд за ринком телекомунікацій

Стаття 20. Склад, порядок призначення членів та керівництва НКРЗ

Стаття 21. Діяльність НКРЗ щодо захисту прав споживачів

Стаття 22. Відкритість діяльності НКРЗ

Стаття 23. Відповідальність посадових осіб НКРЗ

Глава IV Технічні засоби телекомунікацій

Стаття 24. Умови застосування технічних засобів телекомунікацій

Стаття 25. Стандартизація у сфері телекомунікацій

Стаття 26. Метрологічне забезпечення у сфері телекомунікацій

Глава V Телекомунікаційні мережі

Стаття 27. Телекомунікаційна мережа загального користування

Стаття 28. Використання телекомунікаційних мереж загального користування для потреб телебачення та радіомовлення

Стаття 29. Оперативно-технічне управління телекомунікаційними мережами загального користування в період надзвичайного стану

Стаття 30. Визначення напрямів розвитку телекомунікаційних мереж загального користування

Стаття 31. Проектування, будівництво, реконструкція і модернізація телекомунікаційних мереж

Глава VI Споживачі телекомунікаційних послуг

Стаття 32. Права споживачів телекомунікаційних послуг

Стаття 33. Обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг

Стаття 34. Захист інформації про споживача

Стаття 35. Захист інтересів споживачів у разі припинення діяльності оператором, провайдером телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг

Стаття 36. Відповідальність споживачів телекомунікаційних послуг

Глава VII Оператори, провайдери телекомунікацій

Стаття 37. Правові основи діяльності операторів і провайдерів телекомунікацій

Стаття 38. Права операторів, провайдерів телекомунікацій

Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій

Стаття 40. Відповідальність операторів, провайдерів телекомунікацій

Стаття 41. Персонал операторів, провайдерів телекомунікацій

Глава VIII Регулювання доступу до ринку телекомунікацій

Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Стаття 43. Основні принципи ліцензування у сфері телекомунікацій

Стаття 44. Ліцензійні умови

Стаття 45. Документи, що подаються для одержання ліцензії

Стаття 46. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії

Стаття 47. Обмеження кількості ліцензій та проведення конкурсу на отримання ліцензії в таких випадках

Стаття 48. Видача ліцензії та її копій

Стаття 49. Продовження строку дії ліцензії

Стаття 50. Переоформлення ліцензії

Стаття 51. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

Стаття 52. Видача дубліката ліцензії

Стаття 53. Плата за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії, продовження терміну її дії

Стаття 55. Анулювання ліцензії

Стаття 56. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет

Стаття 54. Контроль за додержанням ліцензійних умов

Глава IX Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Стаття 57. Принципи взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Стаття 58. Обов'язки операторів при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж

Стаття 59. Каталог пропозицій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Стаття 60. Особливості укладення, зміни та розірвання договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Стаття 61. Досудове врегулювання спорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Глава X Телекомунікаційні послуги

Стаття 62. Загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Стаття 63. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг

Стаття 64. Особливості розвитку, надання та фінансування загальнодоступних телекомунікаційних послуг

Стаття 65. Надання телекомунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану

Глава XI Регулювання тарифів і розрахунків

Стаття 66. Регулювання тарифів

Стаття 67. Принципи регулювання тарифів

Стаття 68. Порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги

Глава XII Номерний ресурс

Стаття 69. Засади формування та розподілу номерного ресурсу України

Стаття 70. Розподіл, використання номерного ресурсу

Стаття 71. Розподіл і використання радіочастотного ресурсу

Глава XIII Міжнародне співробітництво

Стаття 72. Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва

Стаття 73. Міжнародні договори

Стаття 74. Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав

Стаття 75. Відповідальність за порушення законодавства про телекомунікації

Глава XIV Прикінцеві положення

Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію