Редакція діє з  04.06.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про телекомунікації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004,№ 12, ст.155)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1876-IV (1876-15) від 24.06.2004, ВВР, 2004,№ 48, ст.526
№ 2119-IV (
2119-15) від 21.10.2004, ВВР, 2005,№ 2, ст.34
№ 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005,№ 7-8, ст.162
№ 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005,№ 17,№ 18-19, ст.267
№ 3200-IV (3200-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006,№ 14, ст.116
№ 3317-IV (3317-15) від 12.01.2006, ВВР, 2006,№ 18, ст.155
№ 3375-IV (3375-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006,№ 22, ст.186
№ 3380-IV (3380-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006,№ 22, ст.188
№ 3475-IV (3475-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006,№ 30, ст.258
№ 378-V (378-16) від 28.11.2006, ВВР, 2007,№ 14, ст.167
№ 580-V (580-16) від 11.01.2007, ВВР, 2007,№ 13, ст.132}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 21-рп/2008 (v021p710-08) від 08.10.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1819-VI (
1819-17) від 20.01.2010, ВВР, 2010,№ 10, ст.105
№ 2299-VI (2299-17) від 01.06.2010, ВВР, 2010,№ 34, ст.482
№ 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010, ВВР, 2010,№ 37, ст.496
№ 2392-VI (2392-17) від 01.07.2010, ВВР, 2010,№ 38, ст.504
№ 2751-VI (2751-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011,№ 18, ст.126
№ 2752-VI (2752-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011,№ 18, ст.127
№ 3038-VI (3038-17) від 17.02.2011, ВВР, 2011,№ 34, ст.343
№ 3205-VI (3205-17) від 07.04.2011, ВВР, 2011,№ 41, ст.413
№ 3566-VI (3566-17) від 05.07.2011, ВВР, 2012,№ 5, ст.35
№ 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011, ВВР, 2012,№ 7, ст.53
№ 3748-VI (3748-17) від 20.09.2011, ВВР, 2012,№ 19-20, ст.176
№ 4499-VI (4499-17) від 13.03.2012, ВВР, 2012,№ 49, ст.560
№ 4910-VI (4910-17) від 07.06.2012, ВВР, 2013,№ 18, ст.162
№ 5007-VI (5007-17) від 21.06.2012, ВВР, 2013,№ 19-20, ст.190
№ 5029-VI (5029-17) від 03.07.2012, ВВР, 2013,№ 23, ст.218
№ 5316-VI (5316-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013,№ 38, ст.502
№ 5410-VI (5410-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013,№ 42, ст.586
№ 5459-VI (5459-17) від 16.10.2012, ВВР, 2013,№ 48, ст.682
№ 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014,№ 20-21, ст.712
№ 721-VII (721-18) від 16.01.2014, ВВР, 2014,№ 22, ст.801 -
втратив чинність на підставі Закону
№ 732-VII (732-18) від 28.01.2014, ВВР, 2014,№ 22, ст.811
№ 767-VII (767-18) від 23.02.2014, ВВР, 2014,№ 17, ст.593
№ 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014, ВВР, 2014,№ 22, ст.816
№ 222-VIII (222-19) від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 630-VIII (630-19) від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст.375
№ 766-VIII (766-19) від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 794-VIII (794-19) від 12.11.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.55

№ 1664-VIII (1664-19) від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.798
№ 1834-VIII (1834-19) від 07.02.2017, ВВР, 2017, № 11, ст.101
№ 1983-VIII (1983-19) від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289
№ 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315}

{У тексті Закону слова "Національна комісія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ)", "Національна комісія з питань регулювання зв'язку" в усіх відмінках та слова "НКРЗ", "ДІЗ" замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI (3610-17) від 07.07.2011}

Цей Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій.

Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами. 

close icon
Структура документа
Закон України "Про телекомунікації"
Глава I Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Мета Закону

Стаття 3. Призначення телекомунікацій

Стаття 4. Законодавство про телекомунікації

Стаття 5. Сфера дії Закону

Стаття 6. Принципи діяльності у сфері телекомунікацій

Стаття 7. Мова у сфері телекомунікацій

Стаття 8. Обліково-звітний час у сфері телекомунікацій

Стаття 9. Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, безпека телекомунікацій

Стаття 10. Землі телекомунікацій

Стаття 11. Взаємодія операторів телекомунікацій з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими особами

Стаття 12. Науково-технічне забезпечення функціонування і розвитку телекомунікацій

Глава IІ Державне управління у сфері телекомунікацій

Стаття 13. Органи управління у сфері телекомунікацій

Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері телекомунікацій

Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку

Глава III Державне регулювання у сфері телекомунікацій

Стаття 16. Мета державного регулювання

Стаття 17. Орган державного регулювання у сфері телекомунікацій

Стаття 18. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Стаття 19. Нагляд за ринком телекомунікацій

Стаття 191. Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

Стаття 20. Склад, порядок призначення членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Стаття 21. Діяльність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо захисту прав споживачів

Стаття 22. Відкритість діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Стаття 221. Фінансування діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Стаття 222. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Стаття 23. Відповідальність посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Глава IV Технічні засоби телекомунікацій

Стаття 24. Умови застосування технічних засобів телекомунікацій

Стаття 25. Стандартизація у сфері телекомунікацій

Стаття 26. Метрологічне забезпечення у сфері телекомунікацій

Глава V Телекомунікаційні мережі

Стаття 27. Телекомунікаційна мережа загального користування

Стаття 28. Використання телекомунікаційних мереж загального користування для потреб телебачення та радіомовлення

Стаття 29. Оперативно-технічне управління телекомунікаційними мережами загального користування в період надзвичайного стану

Стаття 30. Визначення напрямів розвитку телекомунікаційних мереж загального користування

Стаття 31. Створення телекомунікаційних мереж

Глава VI Споживачі телекомунікаційних послуг

Стаття 32. Права споживачів телекомунікаційних послуг

Стаття 33. Обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг

Стаття 34. Захист інформації про споживача

Стаття 35. Захист інтересів споживачів у разі припинення діяльності оператором, провайдером телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг

Стаття 36. Відповідальність споживачів телекомунікаційних послуг

Глава VII Оператори, провайдери телекомунікацій

Стаття 37. Правові основи діяльності операторів і провайдерів телекомунікацій

Стаття 38. Права операторів, провайдерів телекомунікацій

Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій

Стаття 40. Відповідальність операторів, провайдерів телекомунікацій

Стаття 41. Персонал операторів, провайдерів телекомунікацій

Глава VIII Регулювання доступу до ринку телекомунікацій

Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Стаття 43. Основні принципи ліцензування у сфері телекомунікацій

Стаття 44. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови

Стаття 45. Документи, що подаються для одержання ліцензії

Стаття 46. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії

Стаття 47. Обмеження кількості ліцензій та проведення конкурсу на отримання ліцензії в таких випадках

Стаття 48. Видача ліцензії та її копій

Стаття 49. Продовження строку дії ліцензії

Стаття 50. Переоформлення ліцензії

Стаття 51. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

Стаття 52. Видача дубліката ліцензії

Стаття 53. Плата за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії, продовження терміну її дії

Стаття 55. Анулювання ліцензії

Стаття 56. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет

Глава IX Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Стаття 57. Принципи взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Стаття 58. Обов'язки операторів при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж

Стаття 59. Каталог пропозицій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Стаття 60. Особливості укладення, зміни та розірвання договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Стаття 61. Досудове врегулювання спорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Глава X Телекомунікаційні послуги

Стаття 62. Загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Стаття 63. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг

Стаття 64. Особливості розвитку, надання та фінансування загальнодоступних телекомунікаційних послуг

Стаття 65. Надання телекомунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану

Глава XI Регулювання тарифів і розрахунків

Стаття 66. Регулювання тарифів

Стаття 67. Принципи регулювання тарифів

Стаття 68. Порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги

Глава XII Номерний ресурс

Стаття 69. Засади формування та розподілу номерного ресурсу України

Стаття 70. Розподіл, використання номерного ресурсу

Стаття 71. Розподіл і використання радіочастотного ресурсу

Глава XIII Міжнародне співробітництво

Стаття 72. Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва

Стаття 73. Міжнародні договори

Стаття 74. Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав

Стаття 75. Відповідальність за порушення законодавства про телекомунікації

Глава XIV Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. ЦОВЗ здійснює повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у повному обсязі до 1 січня 2005 року. {Пункт 2 глави XIV в редакції Законів № 1876-IV (1876-15) від 24.06.2004, № 2119-IV (2119-15) від 21.10.2004}

3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців від дня набрання чинності цим Законом:

5. Суб'єкти господарювання у сфері телекомунікацій повинні в місячний термін від дня створення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, направити повідомлення згідно із статтею 42 цього Закону.

6. Ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та дозволи на використання номерного ресурсу, які були видані до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом визначеного в них терміну.

7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

У разі якщо користувач радіочастотного ресурсу має намір продовжувати використання радіочастотного ресурсу після закінчення терміну дії отриманих ним ліцензій, він зобов'язаний звернутися до АЗРЧ із заявою встановленого зразка. Зразок заяви встановлюється зазначеним органом.

Підставами для переоформлення ліцензії на використання радіочастот є:

8. Визнати такими, що втратили чинність:

Замовити персональну презентацію