Редакція діє з  01.07.2009
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112}

Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 28, ст.131)

(Вводиться в дію Постановою ВР  № 179/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, № 28, ст.132)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 74/97-ВР від 18.02.97, ВВР, 1997, № 15, ст.116  № 339/97-ВР від 12.06.97, ВВР, 1997, № 34, ст.211  № 121/98-ВР від 12.02.98, ВВР, 1998, № 26, ст.157  № 311-XIV (311-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.34  № 929-XIV (929-14) від 14.07.99, ВВР, 1999, № 37, ст.333}

{В редакції Закону  № 1582-III (1582-14) від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 23, ст.180}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 2137-III (2137-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 4, ст.18  № 2371-III (2371-14) від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 24, ст.125  № 195-IV (195-15) від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст.365  - набирає чинності з 01.01.2003 року  № 849-IV (849-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 33-34, ст.267  № 1068-IV (1068-15) від 09.07.2003, ВВР, 2004, № 5, ст.32  № 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250  № 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493  № 2189-IV (2189-15) від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.91  № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162  № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267  № 2775-IV (2775-15) від 07.07.2005, ВВР, 2005, № 46-47, ст.468  № 3502-IV (3502-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 33, ст.278  №374-V (374-16) від 17.11.2006, ВВР, 2007, № 4, ст.32  № 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду  № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 309-VI (309-17) від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253  № 797-VI (797-17) від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 18, ст.246  № 1202-VI (1202-17) від 31.03.2009, ВВР, 2009, № 32-33, ст.489}

close icon
Структура документа
Закон України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої"
статьи документа
Замовити персональну презентацію