Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
Редакція діє з  04.06.2008
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И 

Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 8, ст. 32)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 31/96-ВР від 06.02.96, ВВР, 1996, № 8, ст. 33}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 311-XIV (311-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.34}

{В редакції Закону № 1246-XIV (1246-14) від 19.11.99, ВВР, 1999, № 52, ст.471}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2138-III (2138-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 4, ст.19 № 2371-III (2371-14) від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 24, ст.125 № 849-IV ( 849-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 33-34, ст.267 № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162 № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267 № 374-V ( 374-16) від 17.11.2006, ВВР, 2007, № 4, ст.32 № 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 309-VI ( 309-17) від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253}

close icon
Структура документа
Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
статьи документа

Стаття 1.

Стаття 2.

Стаття 3. Виключена

Замовити персональну презентацію