Закон України "Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби"
Редакція діє з  31.03.2005
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби

{Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом№ 398-V (398-16) від 30.11.2006} (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996,№ 32, ст. 151) {Вводиться в дію Постановою ВР№ 217/96-ВР від 24.05.96, ВВР, 1996,№ 32, ст. 152}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 340/97-ВР від 12.06.97, ВВР, 1997,№ 34, ст.212№ 1214-XIV (1214-14) від 04.11.99, ВВР, 1999,№ 52, ст.464№ 2134-III (2134-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001,№ 4, ст.16№ 2371-III (2371-14) від 05.04.2001, ВВР, 2001,№ 24, ст.125№ 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005,№ 17,№ 18-19, ст.267}

 {У назві та тексті Закону слова "та шини до них" виключено; у тексті Закону слово "екю" замінено словом "євро" згідно із Законом№ 1214-XIV (1214-14) від 04.11.99} 

close icon
Структура документа
Закон України "Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби"
статьи документа

1.

2.

3.

Замовити персональну презентацію