Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
Редакція діє з  01.01.2004
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И 

Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 8, ст. 32)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 31/96-ВР від 06.02.96, ВВР, 1996, № 8, ст. 33}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 311-XIV (311-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.34}

{В редакції Закону № 1246-XIV (1246-14) від 19.11.99, ВВР, 1999, № 52, ст.471}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2138-III (2138-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 4, ст.19 № 2371-III (2371-14) від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 24, ст.125 № 849-IV ( 849-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 33-34, ст.267}

 

 

close icon
Структура документа
Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
статьи документа

Стаття 1.

Стаття 2. Виключена

Стаття 3. Виключена

Замовити персональну презентацію