Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
Редакція діє з  01.01.2001
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И 

Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 8, ст. 32)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 31/96-ВР від 06.02.96, ВВР, 1996, № 8, ст. 33}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 311-XIV (311-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.34}

{В редакції Закону № 1246-XIV (1246-14) від 19.11.99, ВВР, 1999, № 52, ст.471}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2138-III (2138-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 4, ст.19}

 

 

close icon
Структура документа
Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"
статьи документа

Стаття 1.

Стаття 2. Виключена

Стаття 3.

Замовити персональну презентацію