Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби"
Редакція діє з  19.02.2001
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 32, ст. 151)

(Вводиться в дію Постановою ВР № 217/96-ВР від 24.05.96, ВВР, 1996, № 32, ст. 152)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 340/97-ВР від 12.06.97, ВВР, 1997, № 34, ст.212 № 1214-XIV (1214-14) від 04.11.99, ВВР, 1999, № 52, ст.464 - набирає чинності з 01.01.2000 № 2134-III (2134-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 4, ст.16)

(У назві та тексті Закону слова "та шини до них" виключено; у тексті Закону слово "екю" замінено словом "євро"згідно із Законом№ 1214-XIV(1214-14) від 04.11.99 - набирає чинності з 01.01.2000)

close icon
Структура документа
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби"
статьи документа

1.

2.

3.

Замовити персональну презентацію