Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них"
Редакція діє з  05.07.1997
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 32, ст. 151)

(Вводиться в дію Постановою ВР № 217/96-ВР від 24.05.96, ВВР, 1996, № 32, ст. 152)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 340/97-ВР від 12.06.97, ВВР, 1997, № 34, ст.212)

close icon
Структура документа
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них"
статьи документа

1.

2.

3.

Замовити персональну презентацію