Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Редакція діє з  07.05.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 45, ст.425)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 3552-XII від 22.10.93, ВВР, 1993, № 45, ст.426}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3898-XII від 01.02.94, ВВР, 1994, № 20, ст.120
№ 458/95-ВР від 23.11.95, ВВР, 1995, № 44, ст.329
№ 488/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, № 1, ст. 1
№ 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, № 3, ст. 11
№ 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 8, ст. 62
№ 367-XIV від 25.12.98, ВВР, 1999, № 24, ст.209
№ 944-XIV від 14.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст.342
№ 2349-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 22, ст.106
№ 52-IV від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.263
№ 231-IV від 21.11.2002, ВВР, 2002, № 52, ст.379
№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року
№ 760-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.245
№ 968-IV від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 45, ст.359
№ 1109-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 7, ст.52 - набуває чинності з 01.01.2004
№ 1219-IV від 02.10.2003, ВВР, 2004, № 10, ст.106 - набуває чинності з 01.01.2004
№ 1770-IV від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 37, ст.450
№ 2010-IV від 10.09.2004, ВВР, 2005, № 1, ст.19
№ 2202-IV від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.98
№ 2212-IV від 18.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.101
№ 2256-IV від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 5, ст.120
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2344-IV від 13.01.2005, ВВР, 2005, № 9, ст.185
№ 2458-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.262
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 2878-IV від 08.09.2005, ВВР, 2005, № 52, ст.564
№ 2939-IV від 05.10.2005, ВВР, 2006, № 4, ст.52
№ 3174-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 22, ст.181
№ 3200-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3505-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 33, ст.281
№ 186-V від 21.09.2006, ВВР, 2006, № 47, ст.461
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 727-V від 13.03.2007, ВВР, 2007, № 22, ст.295
№ 818-V від 22.03.2007, ВВР, 2007, № 25, ст.341}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 880-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 25, ст.309
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 1439-VI від 03.06.2009, ВВР, 2009, № 42, ст.631
№ 1760-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.62
№ 2171-VI від 11.05.2010, ВВР, 2010, № 31, ст.418
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 5279-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 36, ст.480
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.499
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693
№ 284-VII від 21.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.181
№ 285-VII від 21.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.182
№ 1233-VII від 06.05.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.900
№ 1538-VII від 19.06.2014, ВВР, 2014, № 32, ст.1127
№ 1547-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1171
№ 1661-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 43, ст.2031
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"
№ 175-VIII від 10.02.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.97
№ 291-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 24, ст.173
№ 425-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.271
№ 426-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.272
№ 715-VIII від 06.10.2015, ВВР, 2015, № 47, ст.435
№ 735-VIII від 03.11.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.452
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 965-VIII від 02.02.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.104
№ 967-VIII від 02.02.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.105

№ 1812-VIII від 17.01.2017
№ 1952-VIII від 16.03.2017}

Цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

close icon
Структура документа
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Основні завдання Закону

Стаття 2. Законодавство про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту

Стаття 3. Міжнародні договори України

Стаття 3-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань

Розділ II Поняття і зміст статусу ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність цього закону

Стаття 4. Ветерани війни

Стаття 5. Учасники бойових дій

Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій

Стаття 7. Особи, які належать до інвалідів війни

Стаття 8. Учасники війни

Стаття 9. Особи, які належать до учасників війни

Стаття 10. Особи, на яких поширюється чинність цього Закону

Стаття 11. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Розділ III Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту

Розділ III Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них

Стаття 13. Пільги інвалідам війни

Стаття 14. Пільги для учасників війни

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Розділ IV Заключні положення

Стаття 17. Фінансування витрат, пов'язаних з введенням в дію цього Закону

Стаття 17-1. Виплата разової грошової допомоги

Стаття 18. Посвідчення та нагрудні знаки для осіб, на яких поширюється чинність цього Закону

Стаття 19. Поширення чинності цього Закону на громадян інших держав

Стаття 20. Громадські організації та інші об'єднання ветеранів війни

Стаття 22. Оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають пільги

Стаття 23. Відповідальність посадових осіб і громадян

Замовити персональну презентацію