Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
Редакція діє з  05.11.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190)

{Вводиться в дію Постановою ВР  № 2012-XII від 20.12.91, ВВР, 1992, № 15, ст.191}

{Із змінами, внесеними згідно з Декретом  № 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, № 26, ст.281  Законами  № 64/97-ВР від 12.02.97, ВВР, 1997, № 12, ст.103  № 533/97-ВР від 18.09.97, ВВР, 1997, № 45, ст.288}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду  № 5-рп/99 від 03.06.99}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 1082-XIV від 21.09.99, ВВР, 1999, № 48, ст.410  № 1459-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 13, ст.102  № 1577-III від 23.03.2000, ВВР, 2000, № 23, ст.178  № 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38  № 2463-III від 29.05.2001, ВВР, 2001, № 31, ст.155  № 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92  № 3111-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 33, ст.236  № 429-IV від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 10-11, ст.87  № 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року  № 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250  № 1519-IV від 19.02.2004, ВВР, 2004, № 23, ст.320  № 1763-IV від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 36, ст.444  № 1768-IV від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 36, ст.446  № 1865-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 45, ст.503  № 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162  № 2459-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.263  № 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267  № 2636-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 27, ст.361  № 3200-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116}

{Додатково див. Закон  № 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 3428-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.215  № 3591-IV від 04.04.2006, ВВР, 2006, № 37, ст.318  № 328-V від 03.11.2006, ВВР, 2006, № 51, ст.519  № 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66  № 1014-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.442  № 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду  № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 1138-VI від 17.03.2009, ВВР, 2009, № 30, ст.425  № 1255-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.512  № 1510-VI від 11.06.2009, ВВР, 2009, № 46, ст.701  № 1900-VI від 16.02.2010, ВВР, 2010, № 19, ст.151  № 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82  № 3917-VI від 18.10.2011, ВВР, 2012, № 22, ст.216  № 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89  № 5040-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.246  № 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.499  № 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80  № 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132  № 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745  № 1169-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.746  № 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890  № 1241-VII від 06.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.907  № 1275-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.942  № 1316-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.947  № 1543-VII від 20.06.2014, ВВР, 2014, № 32, ст.1128  № 1589-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 35, ст.1179  № 1614-VII від 25.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1194  № 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12  № 116-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.85  № 158-VIII від 05.02.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.92  № 242-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.138  № 259-VIII від 18.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.148  № 448-VIII від 19.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.276  № 567-VIII від 01.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.339  № 683-VIII від 15.09.2015  № 716-VIII від 06.10.2015}

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, встановлює єдину систему їх соціального та правового захисту, гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей в економічній, соціальній, політичній сферах сприятливі умови для реалізації їх конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни та регулює відносини у цій галузі.

{Закон доповнено преамбулою згідно із Законом № 328-V від 03.11.2006}

close icon
Структура документа
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Соціальний захист військовослужбовців

Стаття 1-1. Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Стаття 1-2. Гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей

Стаття 2. Заборона обмежень прав військовослужбовців

Стаття 3. Сфера дії цього Закону

Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей

Розділ II Права військовослужбовців

Стаття 5. Забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців

Стаття 6. Реалізація військовослужбовцями права на свободу світогляду і віросповідання

Стаття 7. Недоторканність військовослужбовця

Стаття 8. Основні права військовослужбовців, пов'язані з проходженням служби

Стаття 8-1. Право військовослужбовців на вибір місця проживання і виїзд за кордон

Стаття 9. Грошове забезпечення військовослужбовців

Стаття 9-1. Продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців

Стаття 10. Службовий час і час відпочинку військовослужбовців

Стаття 10-1. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них

Стаття 11. Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу

Стаття 12. Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями

Стаття 13. Право військовослужбовців та членів їх сімей на освіту

Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей

Стаття 15. Пенсійне забезпечення і допомога

Стаття 16. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві

Стаття 16-1. Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги

Стаття 16-2. Розмір одноразової грошової допомоги

Стаття 16-3. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги

Стаття 16-4. Підстави, за якими призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються

Стаття 17. Відшкодування заподіяної шкоди

Стаття 18. Соціальні гарантії прав членів сімей військовослужбовців

Розділ III Право військовослужбовців на оскарження неправомірних рішень та дій, отримання правової допомоги

Стаття 19. Право військовослужбовця на оскарження неправомірних рішень та дій

Стаття 20. Право військовослужбовців на правову допомогу

Розділ IV Відповідальність посадових осіб за порушення цього закону. Нагляд за додержанням цього закону

Стаття 21. Відповідальність посадових осіб за порушення цього Закону

Розділ V Фінансування витрат, пов'язаних зреалізацією цього закону

Стаття 23. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону

Замовити персональну презентацію