Редакція діє з  01.01.2004
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про систему оподаткування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 39, ст.510)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 1252-XII (1252-12) від 25.06.91, ВВР, 1991, № 39, ст.511}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 2199-XII (2199-12) від 13.03.92, ВВР, 1992, № 23, ст.346

№ 3180-XII (3180-12) від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277}

{В редакції Закону № 3904-XII (3904-12) від 02.02.94, ВВР, 1994, № 21, ст.130}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, № 16, ст. 71}

{В редакції Закону № 77/97-ВР від 18.02.97,

ВВР, 1997, № 16, ст.119}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 221/97-ВР від 19.04.97, ВВР, 1997, № 22, ст. 159 - термін дії Закону продовжено до 01.01.99 згідно із Законом № 724/97-ВР від 16.12.97;

термін дії Закону продовжено до 1 січня 2000 року згідно із Законом № 336-XIV (336-14) від 22.12.98}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 19/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, № 20, ст.104

25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, № 25, ст.147

199/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, № 35, ст.239

№ 285-XIV (285-14) від 01.12.98, ВВР, 1999, № 2-3, ст.21

№ 320-XIV (320-14) від 17.12.98, ВВР, 1999, № 5-6, ст.39

№ 333-XIV (333-14) від 22.12.98, ВВР, 1999, № 7, ст.47

№ 588-XIV (588-14) від 09.04.99, ВВР, 1999, № 20-21, ст.192

№ 643-XIV (643-14) від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.215

№ 784-XIV (784-14) від 30.06.99, ВВР, 1999, № 42-43, ст.378

№ 1213-XIV (1213-14) від 04.11.99, ВВР, 1999, № 51, ст.455

№ 1375-XIV (1375-14) від 13.01.2000, ВВР, 2000, № 10, ст.78

№ 1523-III (1523-14) від 02.03.2000, ВВР, 2000, № 20, ст.149

№ 1770-III (1770-14) від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 36, ст.298

№ 1805-III (1805-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 39, ст.333

№ 2515-III (2515-14) від 07.06.2001, ВВР, 2001, № 33, ст.179

№ 2740-III (2740-14) від 20.09.2001, ВВР, 2002, № 5, ст.30

№ 2921-III (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114

№ 2922-III (2922-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117

№ 349-IV (349-15) від 24.12.2002, ВВР, 2003, № 12, ст.88

№ 429-IV (429-15) від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 10-11, ст.87}

{Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - учасників експерименту по запровадженню єдиного податку на території Глобинського району Полтавської області, Старобешівського району Донецької області та Ужгородського району Закарпатської області в частині сплати податків, включених до складу єдиного податку згідно із Законом № 25/98-ВР від 15.01.98}

{Дію Закону зупинено для сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого сільськогосподарського податку у частині сплати сум податків і зборів (обов'язкових платежів), включених до складу фіксованого сільськогосподарського податку згідно із Законом № 320-XIV (320-14) від 17.12.98}

{Дію Закону зупинено у частині сплати податків і зборів, включених до складу єдиного податку, передбаченого Законом № 1375-XIV від 13.01.2000 на період проведення експерименту для підприємств - учасників економічного експерименту згідно із Законом № 1375-XIV (1375-14) від 13.01.2000}

Цей Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників. 

close icon
Структура документа
Закон України "Про систему оподаткування"
Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів

Стаття 2. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування

Стаття 3. Принципи побудови та призначення системи оподаткування

Стаття 4. Платники податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 5. Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 6. Об'єкти оподаткування

Стаття 7. Порядок встановлення податкових ставок

Стаття 8. Порядок зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів

Стаття 9. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 10. Права платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 11. Відповідальність платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за порушення податкових законів

Стаття 12. Обов'язки банків та інших фінансово-кредитних установ

Розділ ІІ. Види податків і зборів (обов'язкових платежів) і порядок зарахування їх до бюджетів і державних цільових фондів

Стаття 13. Види податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на території України

Стаття 14. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)

Стаття 15. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)

Стаття 16. Джерела сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 17. Порядок сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 18. Усунення подвійного оподаткування

Стаття 19. Міжнародні договори

Стаття 20. Контроль за справлянням податків і зборів (обов'язкових платежів)

Замовити персональну презентацію